Terug

Nierbekkenvernauwing

Het nierbekken (pyelum) zit vast aan de nier. Het is een opvangreservoir voor de geproduceerde urine. Vanaf het nierbekken loopt de urineleider naar de blaas. Op de overgang van dit nierbekken naar de urineleider kan een vernauwing bestaan. Dit kan leiden tot een afvoerprobleem van de nier. De afvoer van urine uit de nier naar de blaas raakt dan belemmerd.

Het gevolg hiervan is ophoping van urine in het nierbekken, waardoor er pijn kan ontstaan en/of de nier beschadigd raakt of zijn functie zelfs geheel verliest door de toenemende druk in de nier. 

Meestal gaat het om een aangeboren afwijking. In de loop van de kinderjaren groeit de zogenaamde verbinding niet mee, terwijl het nierbekken en de urineleider wel groeien. Zo ontstaat heel langzaam een vernauwing. Hierdoor komt de nier in toenemende mate in de problemen, aangezien ook de urineproductie in de loop der jaren toeneemt. 

Een vernauwing kan ook ontstaan als er een abnormaal bloedvat aanwezig is. Dit bloedvat veroorzaakt dan een soort knik in de overgang van het nierbekken naar de urineleider. Hierdoor ontstaat littekenweefsel. Vaak komt een vernauwing van het nierbekken pas op latere leeftijd bij toeval aan het licht tijdens een ander onderzoek van bijvoorbeeld de buik. 

Klachten

Een vernauwing van het nierbekken veroorzaakt in het begin vaak geen klachten. Zeker niet wanneer de vernauwing geleidelijk ontstaat en de andere nier de taak...

Een vernauwing van het nierbekken veroorzaakt in het begin vaak geen klachten. Zeker niet wanneer de vernauwing geleidelijk ontstaat en de andere nier de taak van de zieke nier overneemt.

De klachten die op kunnen treden zijn:

  • pijn in de flanken
  • urineweginfectie 
  • steenvorming 
  • nierfunctieverlies (hydronefrose) 

Soms presenteren de klachten zich bij zogenoemde ‘bierkolieken’, deze kunnen ontstaan als men te veel drinkt. Typisch zijn hierbij jongeren die rond hun 16-17e jaar bij het drinken van (te veel) alcohol koliekaanvallen krijgen. Alcohol werkt namelijk vochtafdrijvend waardoor er nog meer urine geproduceerd wordt, wat vervolgens niet goed uit de nier weg kan, met pijnklachten als gevolg.

Indien de nier goed functioneert en er geen pijnklachten zijn, kan worden afgewacht. Indien de nier minder goed functioneert of indien er pijnklachten optreden, kan een operatie nodig zijn.

Onderzoeken

Indien het vermoeden bestaat dat u een vernauwing van het nierbekken heeft, worden de volgende onderzoeken door de uroloog verricht:

Indien het vermoeden bestaat dat u een vernauwing van het nierbekken heeft, worden de volgende onderzoeken door de uroloog verricht:

1. Echo
2. CT scan buik
3. Mag-3 scan/ “renogram” (nierfunctie onderzoek)
 
Indien u bent doorverwezen door een specialist van een ander ziekenhuis, krijgt u binnen een week een consult van de uroloog in het Maasstad Ziekenhuis en wordt bekeken welke onderzoeken nog verricht moeten worden. U dient de uitslagen van de onderzoeken die u al heeft, mee te nemen naar het consult.

Behandelingen

De operatie die wordt uitgevoerd bij een vernauwing van het nierbekken wordt een pyelumplastiek genoemd.

De operatie die wordt uitgevoerd bij een vernauwing van het nierbekken wordt een pyelumplastiek genoemd.

Bij een pyelumplastiek knipt de uroloog met behulp van de da Vinci robot het vernauwde deel eruit om vervolgens de stomp van de urineleider weer aan het nierbekken te hechten. 

Deze nieuwe verbinding wordt ook wel de anastomose genoemd. Meestal wordt er nog een inwendige katheter (DJ stent) geplaatst om de nieuwe aansluiting beter te laten genezen. Deze wordt drie weken na de operatie op de polikliniek verwijderd onder lokale verdoving. 

De operatie vindt plaats onder gehele narcose en de patiënt ligt op de zij. In tegenstelling tot de klassieke kijkoperatie, de laparoscopische methode, heeft de chirurg met de robotgeassisteerde kijkoperatie 3 dimensionaal zicht en een grotere bewegingsvrijheid van het instrumentarium, waardoor de ingreep nauwkeuriger kan worden uitgevoerd. 

Nadat de patiënt in slaap wordt gebracht, wordt een klein sneetje gemaakt in de buik. Vervolgens wordt een klein buisje in de buikholte geplaatst waardoor koolzuurgas CO2 in de buikholte wordt geblazen. Via kleine sneetjes worden meerdere buisjes in de buikholte geplaatst om de verschillende instrumenten in de buik te brengen. 

Voordelen behandelprogramma:

Vanwege de verfijnde techniek, de bewegingsvrijheid van de robotarmen en het 3D beeld van de chirurg, kan er met de robot veel nauwkeuriger worden gewerkt. Zodoende kunnen complexere en grotere aandoeningen van de nierkelk beter worden behandeld dan met de klassieke laparoscopische methode.

  • Minder pijn en kortere herstelperiode
    Na de uiterst precieze operatieve handelingen met behulp van de da Vinci robot, die wordt bediend door een bedreven uroloog, hebt u minder pijn door het ontbreken van een grote wond, hebt u een kortere herstelperiode nodig en een korter verblijf in het ziekenhuis. 
  • Kleinere littekens
    De robot maakt gebruik van enkele kleine sneetjes van 5-12 mm. Kleinere littekens zijn hiervan het resultaat. 

De operatie

Voor de operatie krijgt u de voorbereidende medicijnen voor de anesthesie (premedicatie) en wordt een infuus ingebracht voor het toedienen van vocht en medicatie. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. 

Na de operatie

U wordt wakker op de uitslaapkamer. De bloeddruk en het hartritme worden gecontroleerd. Indien u pijn heeft, krijgt u medicijnen toegediend. U heeft een infuus en een blaaskatheter. Als alle controles goed zijn, kunt u terug naar de verpleegafdeling. Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur en de blaaskatheter. Als alles goed gaat, worden de drain en het infuus verwijderd. De voeding wordt uitgebreid. Als de spijsvertering goed op gang komt, kunt u weer naar huis. Meestal is dit de dag na de operatie.

Nazorg

Na drie weken wordt u op de polikliniek teruggezien voor een algemene controle, waarbij de DJ stent zal worden verwijderd onder lokale verdoving.

Na drie weken wordt u op de polikliniek teruggezien voor een algemene controle, waarbij de DJ stent zal worden verwijderd onder lokale verdoving.

Er wordt hiervoor een afspraak met u gemaakt tijdens de opname. Een tweede controleafspraak vindt meestal na drie maanden plaats, waarbij er tevens een echo van de nieren wordt gemaakt. Dan wordt afgesproken wanneer en of u weer op controle moet komen.

Snel behandeltraject

Maasstad Ziekenhuis vindt het belangrijk om patiënten snel te behandelen.
Met twee da Vinci robots kunt u al binnen twee weken na verwijzing door uw huisarts bij het Robot Expertisecentrum terecht. Vervolgens wordt u binnen vier tot zes weken al geopereerd.

 Wilt u meer weten?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.