Obstipatie bij kinderen

Obstipatie bij kinderen kent een tweedeling: chronische obstipatie en functionele obstipatie. Chronische obstipatie is een langdurige verstopping van ontlasting die niet goed regeert op medicatie. Functionele obstipatie is een verstopping door ophoudgedrag waardoor pijn en angst kan ontstaan.

 

Poeppoli
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z