Ondervoeding

Ondervoeding door ziekte is een veel voorkomend probleem. Ongeveer één op de vier patiënten is ondervoed of loopt het risico om ondervoed te raken. Er is sprake van ondervoeding als iemand door ziekte onbedoeld is afgevallen en de afgelopen periode minder gegeten heeft.

Ondervoeding door ziekte heeft meestal tot gevolg dat het herstel minder snel gaat en de reactie op de behandeling niet optimaal is. Ondervoeding moet daarom zo snel mogelijk behandeld worden. Ook bij overgewicht kan er sprake zijn van ondervoeding. Bij ziekte verliest u geen vetreserve maar juist spiermassa. Dit laatste is niet wenselijk, want de hoeveelheid spiermassa bepaalt mede uw weerstand.

In het ziekenhuis worden er aan de patiënten vragen gesteld over onder andere het gewichtsverloop en de voedingsintake. Mocht er blijken dat er extra aandacht nodig is voor de voedingstoestand, dan wordt onderstaande patiëntenfolder aan de patiënt gegeven en wordt er een afspraak met een diëtist gemaakt. 

Wilt u meer weten?

Diëtetiek
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z