Terug

Overgewicht bij kinderen

Het Maasstad Ziekenhuis heeft spreekuren speciaal voor kinderen met overgewicht en obesitas (extreem overgewicht). Op deze pagina's vindt u hierover meer informatie.

Wat is overgewicht?

In Nederland heeft 12 % van de jeugd van 2 tot 21 jaar last van overgewicht.

In Nederland heeft 12 % van de jeugd van 2 tot 21 jaar last van overgewicht.

Wanneer heeft een kind obesitas?
Overgewicht betekent dat er teveel overtollig vet in het lichaam wordt opgeslagen. Van de kinderen met overgewicht heeft 3% ernstig overgewicht. We noemen dat dan obesitas. Om te kijken of een kind obesitas heeft berekenen we de BMI (Body Mass Index). Dit is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht aangeeft. De BMI-meter van het voedingscentrum berekent de BMI gemakkelijk voor u uit.  

Invloed van obesitas op het leven van kinderen
Obesitas brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo kunnen kinderen diabetis (suikerziekte) ontwikkelen of een te hoog cholesterol. Ook hebben ze op latere leeftijd een grotere kans op een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten.
Door overgewicht kunnen kinderen zich ook minder makkelijk bewegen en beleven ze minder plezier aan bewegen. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel van nog minder bewegen en mogelijk nog meer overgewicht.
Daarnaast heeft overwicht sociale en emotionele gevolgen, zoals mogelijke problemen met het zelfvertrouwen en pesten.

Onderliggende ziekte?
Bij kinderen die zeer snel in gewicht toenemen na hun geboorte, omdat zij bijvoorbeeld onverzadigbaar zijn, kan er sprake zijn van een onderliggende ziekte of syndroom. Er zal dan gekeken worden of er een genetische afwijking is te vinden.

De behandeling
Er bestaat geen standaard behandeling voor kinderen met overgewicht. Omdat de oorzaak van het overgewicht niet bij elk kind hetzelfde is zal er gezocht worden naar een begeleidend programma dat het best bij het kind past. Er  wordt gekeken wat voor begeleiding het kind nodig heeft op het gebied van voeding, beweging of op psychisch/sociaal gebied. We zoeken naar behandelaars in de omgeving van het kind. De behandeling staat onder begeleiding van het Centrum Gezond Gewicht, maar hoeft niet hier in het ziekenhuis plaats te vinden.  

Oorzaken overgewicht

Er zijn belangrijke oorzaken voor overgewicht te noemen: een ongezond leef- en eetpatroon zoals veel eten en te weinig bewegen.

Er zijn belangrijke oorzaken voor overgewicht te noemen: een ongezond leef- en eetpatroon zoals veel eten en te weinig bewegen.

Of een in de familie voorkomende aanleg om gemakkelijk aan te komen in gewicht, maar ook een ziekte zoals bijvoorbeeld een schildklierziekte. Een kind dat te zwaar is, heeft door zijn gewicht aantoonbaar meer last van of kans op gezondheidsproblemen. Hierbij valt te denken aan de volgende gezondheidsproblemen:

• Hoog cholesterolgehalte;
• Te hoge bloeddruk;
• Ademhalingsproblemen;
• Snellere slijtage van knieën;
• Diabetes;
• Psychische problemen (zoals minder zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld).

Wanneer kinderen dergelijke klachten hebben kunnen zij op dit spreekuur terecht.

Hoe wij werken

Meestal zijn 3 polikliniek bezoeken nodig voor het maken van een analyse en behandeladvies.

Meestal zijn 3 polikliniek bezoeken nodig voor het maken van een analyse en behandeladvies.

Het eerste polikliniek bezoek

Bij de eerste afspraak zou het fijn zijn als u het groeiboekje van uw kind meeneemt. Op het spreekuur zal dit worden doorgenomen. Verder zal er een gesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Aan het eind van dit eerste bezoek worden een aantal vragenlijsten meegegeven om thuis in te vullen en mee te nemen naar het tweede bezoek.

Het tweede polikliniek bezoek

In de meeste gevallen zal uw kind voor dit 2e bezoek een keer nuchter terug moeten komen voor bloedonderzoek.

Middels bloedonderzoek wordt onderzocht of er sprake is van een lichamelijke oorzaak of bijkomende ziektes. In dagbehandeling kan dit gecombineerd worden met een Orale Glucose Tolerantie Test (OGTT). Hiermee wordt getest op diabetes of een voorstadium daarvan. Dit onderzoek duurt drie uur en bestaat uit een bloedafname, voor en na het drinken van suikerwater.

Het derde polikliniek bezoek

Tijdens een 3e afspraak zullen de resultaten van de onderzoeken besproken worden. Indien er sprake is van een onderliggende ziekte zullen met u en uw kind de mogelijkheden voor een eventueel aanvullend vervolgonderzoek worden besproken. Daarnaast streven wij er naar een behandeling op maat te zoeken in de eigen omgeving.

Dit kan een behandeling door een van onze medisch specialisten zijn of bij De Dikke Vrienden Club van het Maasstad Ziekenhuis.

Ook kan een behandeling buiten het ziekenhuis plaatsvinden bij bijvoorbeeld Fitkids, Movedis of een diëtiste met speciale adviezen.

Centrum Gezond Gewicht

Een team van medisch specialisten uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis werken met elkaar samen in het Centrum Gezond Gewicht....

Een team van medisch specialisten uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis werken met elkaar samen in het Centrum Gezond Gewicht.

Samen zetten zij zich in voor een innovatieve en effectieve aanpak om overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen tegen te gaan. Hierbij wordt verder gekeken dan naar voeding en beweging. Het doel is om zorg op maat te bieden, aangepast aan de individuele kenmerken van de persoon. Denk aan medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaal economische kenmerken. Deze brede aanpak maakt het Centrum Gezond Gewicht uniek.

null

 

 

Overgewicht neemt toe

In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht of obesitas in Nederland met 40- 50% toegenomen, zowel bij volwassenen, als bij 2 tot 20 jarigen. 47% van de Nederlanders had in 2010 overgewicht, 11% kampte met obesitas.

Kinderen en volwassenen met (ernstig) overgewicht voelen zich sneller moe, kunnen zich soms moeilijker concentreren, voelen zich eenzaam en hebben vaak te kampen met psychosociale klachten. Verder hebben ze meer kans op lichamelijke klachten, zoals suikerziekte, rugpijn, gewrichtsslijtage, hart- en vaatziekten en artrose. Door de lichamelijke en psychosociale klachten en de huidig ineffectieve behandelingen, brengt obesitas hoge kosten voor de gezondheidszorg met zich mee. Naar schatting wordt 10% van het Nationaal zorgbudget besteed aan obesitas gerelateerde ziekten.

De huidige obesitasbehandelingen hebben vaak een teleurstellend resultaat, waarbij slechts voor een kleine groep mensen een langdurig gewichtsverlies wordt bereikt. Voor veel mensen is de behandeling niet succesvol.

Aanpak op maat

De oplossing voor overgewicht en obesitas is niet eenvoudig te realiseren: het is complex en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Samen met de patiënt zoeken de specialisten van het Centrum Gezond Gewicht naar een innovatieve aanpak op maat. Naast het herstellen van de balans tussen eten (energie-inname) en bewegen (energieverbruik), gebeurt dit op basis van individuele kenmerken, zoals: medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaaleconomische kenmerken.

Een zeer belangrijk facet van het centrum is het wetenschappelijke onderzoek. Met behulp van de databank van het laboratorium wordt onderzocht of bepaalde genen en hormoonspiegels voorspellend zijn voor een succesvolle behandeling tegen obesitas. Alle factoren die voorspellend zijn, worden verwerkt. Resultaat is een predictiemodel dat per individu de meest effectieve behandelmethode voorspelt. Hierin zijn zorg (zoals diëtetiek en fysiotherapie), cognitieve gedragstherapie, groepstherapie, maagoperaties, e-health en m-health verwerkt. De modellen en behandelmethodes worden ontwikkeld in samenwerking met de 1e, 2e en 3e lijn, zodat de kennis ook voor hen direct beschikbaar komt. Zo kan een succesvolle behandeling dicht bij huis worden aangeboden. Het Centrum Gezond Gewicht levert hiermee haar bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke gezondheid en zorg.

Een effectieve behandeling tegen overgewicht en obesitas kost op korte termijn geld, tijd en energie, maar levert op lange termijn meer waarde op. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de Nederlandse maatschappij. Met de multidisciplinaire aanpak, het baanbrekende onderzoek, de innovatieve en preventieve zorg en de transparante samenwerking met de omgeving werkt het Centrum Gezond Gewicht hard aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen.

Wat we van u vragen, is om gezamenlijk deze boodschap uit te dragen en het Centrum Gezond Gewicht te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling. Heeft u aanvullende vragen? Meer informatie inclusief contactgegevens treft u aan op onze website: www.centrumgezondgewicht.nl.  

Test de BMI van uw kind

Of uw kind overgewicht heeft, kunt u zien met de Body Mass Index (BMI).

Of uw kind overgewicht heeft, kunt u zien met de Body Mass Index (BMI).

Deze index is speciaal voor kinderen gemaakt. Doe de BMI-test.

Wetenschappelijk onderzoek

Alle patiënten van het Centrum Gezond Gewicht zullen gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Alle patiënten van het Centrum Gezond Gewicht zullen gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Indien u toestemming geeft zal dit betekenen dat uw gegevens anoniem in een databestand worden opgeslagen en gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Met uw toestemming zal er bij de bloedprik die plaats vindt voor diagnostiek nog wat extra bloed worden afgenomen dat bewaard wordt in een databank. Ook kan men bijvoorbeeld uw toestemming vragen om urine of speeksel dat overblijft na diagnostische testen op te slaan voor toekomstig onderzoek.

Een van de doelen die de wetenschappers van het Centrum Gezond Gewicht zich hebben gesteld, is om te onderzoeken welke factoren voorspellers zijn voor het verminderen van overgewicht. Daarom is het belangrijk om alle beschikbare gegevens in kaart te brengen.

Wij waarderen uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek in hoge mate, maar het is uiteraard geen verplichting.

 

Bekijk voor meer informatie ook de website van Centrum Gezond Gewicht.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.