Terug

Peesschede ontsteking van de Quervain

Met uw duim kunt u allerlei bewegingen maken. Die bewegingen zijn o.a. mogelijk door de aanwezigheid van verschillende pezen in de duim. Een pees is de verbinding tussen spier en bot.

Wanneer een spier wordt aangespannen dan trekt de pees aan het bot, waardoor een lichaamsdeel beweegt. In de duim lopen drie pezen die zorgen voor het strekken en het naar buiten bewegen van de duim. Twee van deze pezen lopen door een nauwe tunnel (peesschede) aan de duimzijde van de pols. Doordat de peesschede aan de binnenzijde een slijmvlieslaag heeft, glijdt de pees hier makkelijk door heen. Bij een (pees)schede ontsteking van de Quervain (ook wel Morbus de Quervain genoemd) zijn deze twee pezen of de peesschede geïrriteerd (ontstoken). Door de ontstekingsreactie kunnen de pezen niet goed door de koker bewegen. De oorzaak van de ontstekingsreactie is niet bekend. Het wordt soms geassocieerd met overbelasting of herhaalde bewegingen.

Peeschede Quervain

De peesschede van twee pezen naar de duim is ontstoken, hetgeen erg pijnlijk kan zijn (rode gebied). Bij een operatie wordt de peesschede gekliefd zodat de pezen weer tot rust kunnen komen (zie groene stippellijn voor litteken).

Klachten

Bij een (pees)schede ontsteking van de Quervain kunt u last hebben van:

 • Pijn en zwelling aan de duimzijde van de pols met soms uitstraling naar de onderarm.
 • Verergering van de klachten bij het strekken of buigen van de duim.

Onderzoeken

Uw klachtenpatroon bespreekt u met uw arts. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt vaak de test van Eichoff door de arts uitgevoerd. Hierbij wordt de duim in de handpalm gelegd. Vervolgens wordt gevraagd om een vuist te maken door de vingers over de duim heen te leggen. De arts kantelt de pols dan richting de pinkzijde. Als er op dat moment veel pijn optreedt aan de duimzijde van de pols wijst dit op een (pees)schede ontsteking van de Quervain. Er is slechts zelden aanvullend onderzoek nodig. Soms wordt ook de test van Finkelstein uitgevoerd. Hierbij wordt de duim gestrekt en naar achteren geduwd en de hand gekanteld richting de pinkzijde. Als hierbij dezelfde klachten optreden als bij de Eichoff test, wijst dit wederom op een (pees)schede ontsteking van de Quervain.

null

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

 • Rust en ontstekingsremmers
 • Spalktherapie 
  Hierbij dient zowel de pols als de duim geïmmobiliseerd te worden. U dient de spalk 3-6 weken te dragen.
 • Injectie met ontstekingsremmers (corticosteroïden) - Het effect van de injectie kunt u merken binnen enkele dagen tot weken. Soms is het zinvol om de injectie op een later moment te herhalen. Veelvuldig injecteren is echter niet verstandig.

Vaak wordt er een combinatie van bovenstaande behandelingen toegepast.

Operatieve behandeling

Indien de niet-operatieve behandelingsopties geen goed effect hebben, wordt gekozen voor een operatieve behandeling waarbij de betreffende peesschede wordt open gemaakt om ruimte te bieden voor de twee pezen.

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met onderstaande zaken:

 • Draag makkelijke, ruimvallende kleding.
 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis om u na de operatie te helpen bij het aankleden/vervoer naar huis.
 • Draag geen sieraden of nagellak.
 • Haal alvast pijnstilling in huis (Paracetamol).
 • Geef eventuele allergieën voor de ingreep door aan de arts.
 • Stop in overleg met de arts enkele dagen voor de operatie met bloedverdunnende medicatie. U kunt dit één dag na de operatie weer hervatten.

Operatie
Tijdens de operatie ligt u op de rug met uw arm opzij. De operatie gebeurt poliklinisch onder lokale verdoving of in dagbehandeling onder verdoving van de gehele arm. Slechts zelden wordt gekozen voor volledige narcose. Voor de start van de operatie krijgt u een band (tourniquet) om de bovenarm. Deze band wordt, nadat de verdoving is ingewerkt opgeblazen. Door de druk van de band worden de bloedvaten naar de hand dichtgedrukt. Gedurende de ingreep stroomt er dan een korte periode geen bloed naar de hand. Zo wordt er een beter zicht voor de chirurg gecreëerd. De druk van deze band kan als onprettig worden ervaren.

Tijdens de operatie wordt er een kleine snede gemaakt aan de duimzijde van de pols. De huid wordt opzij gehouden waarbij het belangrijk is dat de gevoelszenuw in dit gebied niet beschadigd wordt. Het dak van de peesschede wordt gespleten, inclusief de eventuele tussenschotten.

Na de operatie laten we deze band rondom de bovenarm weer leeglopen, zodat de bloedaanvoer naar de hand weer herstelt. Dit kan kortdurend prikkelende sensaties geven. De irritatie van de pezen is niet altijd direct verdwenen. In de weken tot maanden na de operatie herstelt het dak weer, maar is het dak wijder geworden. Hierdoor hebben de pezen meer ruimte gekregen. Deze kunnen dan zonder moeite door de peesschede glijden en herstellen van de irritatie.

Nazorg

 • Na de operatie wordt uw hand strak verbonden. U dient het verband droog te houden. Tijdens douchen kunt u een plastic zak om de hand doen. Als het verband te strak zit mag u eventueel het buitenste verband opnieuw aanleggen.
 • U krijgt een draagdoek (mitella) aangemeten. U dient de mitella de eerste drie dagen te dragen of de hand hoog te houden. 's Nachts hoeft u de mitella niet om, u kunt uw hand dan het beste op een kussen laten rusten.
 • Het is van belang dat u de vingers regelmatig beweegt om stijfheidklachten te voorkomen. Dit kunt u doen door 5x per dag 10 maal de vingers recht te maken en 10 maal de vingers ontspannen te buigen. Vermijd met kracht een vuist te maken. Dit herhaalt u nog eens waarbij u de andere hand gebruikt om de vingers te helpen met bewegen. Daarnaast kunt u 5x per dag 10 maal de vingers spreiden en sluiten om het vocht uit de hand weg te pompen.
 • Uw behandelend arts bepaalt hoe lang het verband blijft zitten, wanneer u kan starten met oefenen van de duim en of hierbij het handenteam ingeschakeld wordt.
 • Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4 x daags 1.000 mg) gebruiken.
 • Zelf autorijden met drukverband/gipsspalk mag niet, u bent dan niet verzekerd.
 • De hechtingen worden na ongeveer 10 dagen door een verpleegkundige verwijderd.


Hersteltraject (operatieve behandeling)
De duur van de herstelfase na operatie aan (pees)schede ontsteking van de Quervain is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel.
Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig blijft bij aanraken en druk zetten. Het litteken kan ook hard aanvoelen. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.

Handenteam
Na een operatie aan een (pees)schede ontsteking van de Quervain is er soms nabehandeling nodig. De nabehandeling bestaat uit spalk- en oefentherapie. Deze nabehandeling vindt plaats bij het Hand- en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door medewerkers van het handenteam. De duur en frequentie van de nabehandeling is erg afhankelijk van het herstel.

Mogelijke complicaties
Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid noemen we de (zeer) zeldzame complicaties. Als u vragen heeft over de mogelijke complicaties, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 • Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij roodheid, koorts of erge pijnklachten contact op met het ziekenhuis.
 • Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met het trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor koud. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.
 • De operatie aan een (pees)schede ontsteking van de Quervain heeft tevens als zeldzame complicatie een beschadiging van een specifieke zenuw (nervus radialis superficialis) waarna er zogenaamde neuroomvorming kan ontstaan. Dit uit zich door een onprettige/pijnlijke sensatie rond het litteken en/of de rugzijde van de duim. Deze klachten kunnen mogelijk blijven bestaan.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.