Taal- en spraakproblemen (bij kinderen)

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde voor kinderen om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Bij een aantal kinderen kent de taalontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop.

Wilt u meer weten?

Logopedie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z