Vallen

Vallen vormt een groot gezondheidsprobleem bij ouderen, omdat het veel voorkomt en tot ernstige gevolgen kan leiden.

De gevolgen van een val kunnen variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot hoofdletsel en botfracturen. Ongeveer 10% van de valpartijen bij ouderen leidt tot ernstige letsels. Behalve lichamelijk letsel kan een val ook psychosociale gevolgen hebben, zoals sociale isolatie en valangst. Vooral bij ouderen kan een val leiden tot angst om nogmaals te vallen, waardoor ze minder gaan mobiliseren en toenemend afhankelijk worden.

Bij vallen kunnen meerdere factoren meespelen. Oorzaken als evenwichtsstoornissen, duizeligheid, bewegingsbeperking door ziekten als artrose, beroerte, slecht zicht en medicijnen kunnen allen een rol spelen.

Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en 50% van de verzorgings- en verpleeghuisbewoners valt tenminste één keer per jaar.

Geriatrie
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z