Terug

Wervelkanaalstenose

Een vernauwing van het wervelkanaal is een veel voorkomende aandoening die meestal pas op oudere leeftijd ontstaat. Vooral op plaatsen waar de wervels sterk bewegen kan door slijtage deze aandoening ontstaan De meest voorkomende plaatsen waar een vernauwing kan optreden zijn in de nek of onder in de rug.

Oorzaak

De oorzaak van de klachten bestaat uit een vernauwing van het wervelkanaal (stenose).

De oorzaak van de klachten bestaat uit een vernauwing van het wervelkanaal (stenose).

Dit kan in aanleg nauw zijn of op latere leeftijd door slijtage ontstaan. Veelal betreft het echter een mengvorm.

Klachten

Wervelkanaalstenose kan gepaard gaan met de volgende klachten, afhankelijk van de variant van de aandoening.

Wervelkanaalstenose kan gepaard gaan met de volgende klachten, afhankelijk van de variant van de aandoening.

Cervicale wervelkanaalstenose

 • Bemoeilijkte houterige gang met verlammingen en gevoelsstoornissen in de benen
 • Pijnuitstraling of krachtsvermindering in een of beide armen/handen
 • Soms treden prikkelingen op bij sterk voor- of achterover buigen van het hoofd, omdat daarbij de ruimte rond het ruggenmerg nog verder verkleind wordt

Lumbale kanaalstenose

 • Pijn in beide benen, vaak optredend of verergerend bij lopen
 • Een doof gevoel en/of krachtsvermindering
 • In rust, vooral in wat gebukte houding, hurkend of zittend, verdwijnt de pijn meestal snel
 • Fietsen is meestal wel goed mogelijk

Onderzoek

Om wervelkanaalstenose vast te stellen, is eerst onderzoek nodig.

Om wervelkanaalstenose vast te stellen, is eerst onderzoek nodig.

Om aan te tonen dat er sprake is van een vernauwing in het wervelkanaal wordt in de meeste gevallen een MRI scan gemaakt.

Behandeling

Niet iedere lumbale kanaalstenose hoeft te worden geopereerd. Aan het begin van de aandoening zijn de klachten vaak nog niet zo hevig. Als de klachten echter...

Niet iedere lumbale kanaalstenose hoeft te worden geopereerd. Aan het begin van de aandoening zijn de klachten vaak nog niet zo hevig. Als de klachten echter toenemen en het dagelijks leven gaan beïnvloeden, dan kan worden overgegaan tot een operatieve behandeling (laminectomie).

Operatie

Het doel van een operatie is om het wervelkanaal wijder te maken zodat het ruggenmerg in het halswervelkanaal of de zenuwwortels in het lendenwervelkanaal meer ruimte krijgen waardoor de pijn afneemt.

De operatie vindt plaats onder algehele verdoving en duurt ongeveer 1 tot 2 uur.

Bij de operatie worden de betreffende wervelbogen en doornuitsteeksels in de hals of in de lendenen verwijderd. 

Complicaties

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van mogelijke complicaties, hoewel deze bij deze behandeling zeldzaam zijn.

 • Wondinfectie
 • Bij lekkage van ruggenmergvocht is 3 dagen bedrust noodzakelijk
 • Als u veel bloed heeft verloren tijdens de operatie krijgt u een bloedtransfusie
 • Vooral ouderen kunnen na de operatie plasproblemen hebben. Deze gaan voor het grootste deel vanzelf weer over
 • Na de ingreep kunnen de stoornissen in het gevoel of spierzwakte die voor de operatie bestonden, toenemen. Deze achteruitgang is vaak tijdelijk maar in zeer zeldzame gevallen kan dit blijvend zijn.
 • De wervels waaraan geopereerd is, kunnen in de jaren na de operatie verschuiven. Meestal gebeurt dit bij mensen die hier voor de operatie al last van hadden.
 • Het kan later nodig zijn het wervelkanaal over een nog groter gebied te verwijderen.

Wilt u meer weten?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.