Terug

Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een bindweefselaandoening waarbij er in de handpalm knobbels ontstaan. Meestal groeien de knobbels uit tot strengen. De vingers, vooral de pink en ringvinger kunnen hierdoor niet goed meer gestrekt worden en blijven daardoor vaak in een gebogen stand staan. In principe doen de knobbels geen pijn.

De ziekte van Dupuytren begint meestal rond het zestigste levensjaar. Hoe jonger, hoe agressiever de vorm. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De ziekte van Dupuytren kan aan één hand, maar ook aan beide handen optreden. De mate waarin de knobbels ontstaan verschillen per persoon. Het kan ook (zelden) voorkomen in de voet en/of penis.

De precieze oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Wel is er een genetische factor. Dit wil zeggen dat als een persoon de ziekte van Dupuytren heeft, er meer kans is dat een familielid ook deze aandoening krijgt, dan wanneer de aandoening niet in de familie voorkomt.

Goedaardige bindweefselstrengen in de handpalm en de vingers (grijs) kunnen de vingers krom laten staan. Bij een operatie wordt vaak via een zig-zag snede (groene stippellijn) de aangedane bindweefselstreng verwijderd.

 Ziekte van dupuytren.jpg

Klachten

De ziekte van Dupuytren begint langzaam, zonder pijn en zonder ontstekingsverschijnselen. Het zijn vooral de pink en de ringvinger die aangedaan zijn. Vaak is het eerste teken, een lichte verharding van de handpalm. Na verloop van tijd ontstaan er knobbels in de handpalm. Vervolgens vormen de knobbels een onderhuidse streng. Na verloop van tijd trekt de vinger krom en kan deze niet volledig meer gestrekt worden. Het lukt dan niet om de hand plat op de tafel te leggen. De buigpezen hebben niets met dit ziekteproces te maken. De knobbels ontstaan tussen de huid en de pezen.

Onderzoek

U bespreekt uw klachtenpatroon met de arts en er wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het is niet nodig verder onderzoek te doen.

Behandeling

Niet-operatieve behandeling

 • Injectie met ontstekingsremmers (corticosteroïden)
  Injecties hebben een gering en slechts tijdelijk nut bij pijnlijke knobbels, maar voorkomen geen strengen.
 • Enzymbehandeling
  Op het internet is hier veel over te vinden. Wij houden de wetenschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten. Wij zullen op korte termijn ook deze behandeling uitvoeren in zeer uitzonderlijke gevallen. Wij achten het nu nog te vroeg om enzymbehandeling zeer breed toe te passen.

Operatieve behandeling 

Tijdens de operatie worden de gevormde strengen verwijderd. De ziekte van Dupuytren is niet te genezen. Dit betekent dat de strengen kunnen terugkomen. In het algemeen wordt er gekozen voor een operatie wanneer u de hand niet meer plat op de tafel kan leggen wanneer er een pen onder wordt geschoven.  

De meest gangbare operatieve behandelingsoptie is de partiële of selectieve fasciëctomie. Via een zigzag snede aan de binnenkant van de hand en vinger worden de bindweefselstrengen zoveel mogelijk weggesneden. Soms is de huid zo aangedaan dat deze ook deels verwijderd wordt of ontstaat er een huidtekort als de vinger weer recht komt te staan. In deze gevallen wordt een huidtransplantaat (van bijvoorbeeld de bovenarm) gebruikt om de wond te sluiten.

De naald aponeurotomie is een relatief nieuwe methode. Hierbij wordt met een naald door de huid heen de streng doorgesneden. Deze operatie is minder belastend. De kans op terugkeer van de streng is echter veel groter dan bij de gangbare operatie. Deze techniek is onlangs verfijnd waarbij er eveneens lichaamseigen vet wordt toegevoegd. Wij houden de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten, en passen deze techniek niet breed toe.

Voor de operatie
Voor de operatie dient u rekening te houden met de onderstaande zaken:

 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis om u na de operatie te helpen met aankleden/ vervoer naar huis.
 • Draag geen sieraden of nagellak.
 • Haal alvast pijnstilling in huis (paracetamol, indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling).
 • Geef eventuele allergieën voor de ingreep door aan de arts.
 • Stop in overleg met de arts enkele dagen voor de operatie met bloedverdunnende medicatie. U kunt dit één dag na de operatie weer hervatten.

Operatie
Tijdens de operatie ligt u op de rug met uw arm opzij. De operatie gebeurt in dagbehandeling onder verdoving van de gehele arm. Slechts zelden wordt gekozen voor volledige anesthesie. Bij kleine strengen vindt de ingreep soms poliklinisch plaats onder lokale verdoving.

Aan de binnenzijde van de hand en de vingers wordt een zigzag snede gemaakt. De huid wordt opzij geklapt en de bindweefselstrengen worden weggesneden. Dit gebeurt met uiterste precisie omdat de strengen vlakbij en soms rondom de zenuwen en bloedvaten van de vingers lopen. Vooral bij een eerdere operatie in hetzelfde gebied kan dit lastig zijn. Het is mogelijk dat de vinger niet helemaal recht gemaakt kan worden. Het losmaken van het gewricht kan hier alsnog voor zorgen. Een compleet rechte vinger is echter niet altijd gegarandeerd. De wond wordt hierna gehecht. Afhankelijk van de operatie wordt een verband of gipsverband aangelegd.

Nazorg

 • Na de operatie wordt uw hand verbonden. U dient het verband droog te houden. Tijdens douchen kunt u een plastic zak om de hand doen.
 • U dient de hand de eerste dagen hoog te houden. Dit kan met de hulp van een mitella/sling. 's Nachts kunt u uw hand dan het beste op een kussen laten rusten.
 • Voor eventuele napijn kunt u paracetamol (max. 4 x daags 1.000 mg) gebruiken. Indien nodig krijgt u een recept voor extra pijnstilling.
 • Zelf autorijden met het (gips)verband mag niet, u bent dan niet verzekerd.
 • Het (gips)verband wordt na 3-7 dagen verwijderd. Er wordt dan gestart met oefentherapie.
 • De hechtingen worden na ongeveer 10 dagen door een verpleegkundige verwijderd.

Hersteltraject

 • Na het verwijderen van het (gips)verband krijgt u, als de arts het nodig acht, een nachtspalk voor enkele maanden waarmee de strekstand wordt behouden zoals we die bij de operatie hebben verkregen. Tevens start u met handtherapie.
 • De duur van de herstelfase na een operatie aan de ziekte van Dupuytren is variabel en afhankelijk van uw wondgenezing en herstel. U kunt rekening houden met een gemiddeld herstel naar oude functie in 2 tot 3 maanden. Natuurlijk kan de hand kan wel al eerder ingezet worden.
 • Soms komt het voor dat het litteken en het gebied rondom het litteken langere tijd (weken tot maanden) gevoelig zijn bij aanraken en druk zetten. Deze klachten zijn vrijwel altijd tijdelijk.


Handenteam
Na een operatie aan de ziekte van Dupuytren is nabehandeling noodzakelijk. De nabehandeling bestaat uit oefen- en vaak ook spalktherapie. Deze nabehandeling vindt plaats bij het Hand- en Pols Expertisecentrum van het Maasstad Ziekenhuis en wordt uitgevoerd door medewerkers van het handenteam. Zeer globaal duurt de nabehandeling 2-3 maanden, waarbij u de eerste weken gemiddeld 1-2 x per week wordt behandeld.

Mogelijke complicaties
Bij alle operaties bestaat een geringe kans dat complicaties zich voordoen. Voor de volledigheid noemen we de (zeer) zeldzame complicaties. Als u vragen heeft over de mogelijke complicaties, raden wij u aan om contact op te nemen met uw behandelend arts.

 • Een wondinfectie, een nabloeding of een veranderd gevoel rondom het litteken. Neem bij roodheid, koorts of erge pijnklachten contact op met het ziekenhuis.
 • Na een trauma of operatie van de hand kunnen er onbegrepen klachten ontstaan die niet direct te maken hebben met trauma of de operatie. Deze klachten omvatten roodheid, zwelling, een glanzende huid, stijfheid en pijn. Ook kan er een intolerantie ontstaan voor kou. Deze klachten komen slechts zeer zelden voor en zijn vaak tijdelijk.
 • De operatie aan de ziekte van Dupuytren heeft als zeldzame complicaties een verminderd gevoel aan de vinger (door letsel aan zenuwtakjes) of een verstoring van de bloedvoorziening van de vinger. Het risico hierop neemt toe als er al eerder in dezelfde vinger is geopereerd.
 • De vingers kunnen langdurig stijf zijn. Slechts zeer zelden is dit blijvend.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.