Ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een bindweefselaandoening waarbij er in de handpalm knobbels ontstaan. Meestal groeien de knobbels uit tot strengen. De vingers, vooral de pink en ringvinger kunnen hierdoor niet goed meer gestrekt worden en blijven daardoor vaak in een gebogen stand staan. In principe doen de knobbels geen pijn.

De ziekte van Dupuytren begint meestal rond het zestigste levensjaar. Hoe jonger, hoe agressiever de vorm. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De ziekte van Dupuytren kan aan één hand, maar ook aan beide handen optreden. De mate waarin de knobbels ontstaan verschillen per persoon. Het kan ook (zelden) voorkomen in de voet en/of penis.

De precieze oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Wel is er een genetische factor. Dit wil zeggen dat als een persoon de ziekte van Dupuytren heeft, er meer kans is dat een familielid ook deze aandoening krijgt, dan wanneer de aandoening niet in de familie voorkomt.

Goedaardige bindweefselstrengen in de handpalm en de vingers (grijs) kunnen de vingers krom laten staan. Bij een operatie wordt vaak via een zig-zag snede (groene stippellijn) de aangedane bindweefselstreng verwijderd.

 Ziekte van dupuytren.jpg

Hand- en polsaandoeningen
Alle aandoeningen & ziektebeelden van A tot Z