Een beroerte (CVA)

Een beroerte ook wel een Cerebro Vasculair Accient (CVA) genoemd is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor zowel uzelf als voor de directe naasten, de behoefte aan informatievoorziening is vaak groot.

De ervaring leert dat mondeling ontvangen informatie gedurende de ziekenhuisopname niet altijd goed onthouden wordt na het doormaken van een CVA. Dat is de reden dat wij u graag aanvullend digitaal met informatievoorziening willen ondersteunen in de vorm van dit zorgplan CVA.

Dit zorgplan bevat voor u mogelijk te veel informatie. In dat geval adviseren wij u zich eerst te richten op de informatie die voor u in ieder geval van toepassing is, dit kunt u ook altijd vragen aan de arts, therapeut of verpleegkundige.

Doorloop de 4 stappen van het zorgpad

Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het best kunt voorbereiden. Links ziet u eveneens de stappen van het zorgpad.

  1. Wat is een beroerte
  2. Vaststellen beroerte
  3. Behandeling
  4. Nazorg