Maatregelen coronavirus (COVID-19) Meer informatie

1. Verwijzing

Multiple Sclerose (MS)

Klachten die vaak aanleiding zijn voor een onderzoek naar MS staan hieronder beschreven.

 • Een oogzenuwontsteking (moeite met kleuren zien, scherp zien en kan er hevige pijn ontstaan achter het oog).
 • Een ruggenmergontsteking (een dof gevoel van de benen, minder balans, moeite met lopen en/of plassen).
 • Eenzijdige tintelingen of een raar gevoel van het gelaat, been of een arm, soms gepaard met krachtsverlies.
 • Moeite met lopen, met name houterig en stijfheid van de benen
 • Minder energie, minder belastbaarheid.

Eerste aanval/CIS

De eerste aanval of uiting wordt ook wel een ‘CIS’ genoemd (clinically isolated syndrome). Hierbij is er sprake van een MS-aanval, al zet de ziekte zich niet altijd door. 

MS-schub

Nieuwe MS-klachten die langer dan 24 uur duren wordt ook wel  MS-schubs’ genoemd. Vaak vroeg in de ziekte kunnen deze klachten  zich vrijwel helemaal herstellen, vaak in dagen tot weken. Soms hersteld het niet helemaal. 

Pseudo-schub

Als een patiënt in een later stadium ziek wordt (bijvoorbeeld door een urineweginfectie) kunnen oudere klachten weer opspelen. Dit wordt een pseudo-schub genoemd maar kan voor u als patiënt erg lijken op een echte schub. Deze tijdelijke klachten verdwijnen dan ook weer na behandeling van het onderliggende probleem (dus door de toediening van antibiotica bij een urineweginfectie).  

Uhthoff fenomeen 

Bij een grote lichamelijke inspanning of bij zeer warme dagen ervaren veel patiënten ook een tijdelijke achteruitgang in functie. Deze achteruitgang door warmte of inspanning wordt ook wel het Uhthoff fenomeen genoemd.

Heeft u last van bovenstaande symptomen en bent u niet bekend met ziekte, neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de polikliniek Neurologie van het Maasstad Ziekenhuis.

 1. Verwijzing
 2. Polikliniek bezoeken
 3. Onderzoek en diagnose
 4. Vormen van MS
 5. Behandeling
 6. Revalidatie en MS