Algehele anesthesie

De meest bekende vorm van anesthesie is de algehele anesthesie of narcose. Daarbij wordt u in een kunstmatige slaap gebracht met medicijnen die de anesthesioloog via het infuus toedient. Bij algehele anesthesie is het nodig om de ademhaling te ondersteunen of over te nemen via een buisje in de keel of de luchtpijp. Bij het inbrengen van het buisje in de luchtpijp bestaat enig risico op beschadiging van het gebit, maar uiteraard wordt geprobeerd dit te voorkomen. Tevens kunt u na algehele anesthesie keelpijn hebben of hees zijn. Dit gaat binnen enkele dagen vanzelf over.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Anesthesiologie
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?