Terug

Amandelen verwijderen

Hieronder kunt u meer lezen over het verwijderen van amandelen in het Maasstad Ziekenhuis.

Wanneer amandelen verwijderen

In sommige gevallen kan het verstandig zijn de amandelen te verwijderen.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn de amandelen te verwijderen.

Dat is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten. Hierbij is de mate van ziek zijn van belang, maar ook hoe vaak uw kind ziek is. Vanzelfsprekend hangt het hierbij van de klachten af, of alleen de neusamandel of zowel keel- als neusamandelen verwijderd zullen worden.

De leeftijd van het kind speelt eveneens een rol. Hoe jonger het kind hoe terughoudender uw arts zal zijn. Een absolute leeftijdsgrens is er niet. De ernst van de klachten is en blijft de belangrijkste factor.

Volledige of gedeeltelijke verwijdering

Bij de neusamandel wordt het middelste, meest verdikte gedeelte verwijderd. Volledige verwijdering is niet mogelijk. De neusamandel kan vanuit de randen aangroeien en soms na een verloop van tijd weer klachten geven. De keelamandelen kunnen in principe wel volledig worden weggehaald, soms groeit er echter vanaf de tongamandel nog een restje uit.

Geen gevolgen voor afweer

De amandelen vormen maar een klein gedeelte van het lymfkliersysteem van het lichaam. Eventuele verwijdering van de amandelen heeft daarom geen merkbare gevolgen voor de afweer.

Behandeling van ontstoken amandelen

Het verwijderen van de neus- en keelamandelen gebeurt in dagbehandeling.

Het verwijderen van de neus- en keelamandelen gebeurt in dagbehandeling.

Dat betekent dat uw kind niet in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden. De behandeling vindt plaats tijdens een kortdurende maar volledige narcose. Deze methode heet sluderen (uitgesproken als sloederen), maar wordt ook nog steeds amandelen knippen genoemd. Sluderen wordt toegepast bij kinderen van 1 tot ongeveer 10 jaar (onder de 30 kilo). Deze methode is snel, de behandeling duurt ongeveer een kwartier. De behandeling vindt vroeg op de dag plaats. Meestal kunnen kinderen binnen een dag al weer naar huis. Vroeger ‘knipte' men de amandelen. In de volksmond noemen we het nog steeds amandelen knippen.

Risico's bij een operatie

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico, ook bij het verwijderen van amandelen.

Bij iedere operatie is er sprake van enig risico, ook bij het verwijderen van amandelen.

Bij de behandeling van amandelen bestaat de mogelijkheid van een nabloeding. Bij kinderen kan na de operatie een zogenaamde open neusspraak bestaan. Met name als de keel- en neusamandelen erg groot waren. Soms is de stem wat hoger geworden. In bijna alle gevallen is deze veranderde stem tijdelijk. In een enkel uitzonderlijk geval is gedurende korte tijd logopedische hulp nodig.

Uw kind voorbereiden

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen informatie door te nemen.

Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek, een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen informatie door te nemen.

Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de operatie vaak beter ervaren door het kind en verloopt het aangenamer.

Op onze kinderwebsite maasenik.nl wordt per leeftijdcategorie uitgelegd hoe het in het Maasstad Ziekenhuis gaat. Door middel van foto's en filmpjes kunnen kinderen al een digitaal kijkje nemen in het Maasstad Ziekenhuis.

Hier vindt u ook een filmpje over hoe de dag verloopt als uw kind komt voor het verwijderen van amandelen. Bekijk de filmpjes direct:

Voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar

Voor kinderen van 7 jaar en ouder

Op de dag van de opname wordt uw kind voorbereid met foto's en materialen op de operatie, door een pedagogisch medewerker.

Dag van de opname

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de volgende zaken.

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de volgende zaken.

  • Uw kind moet nuchter zijn
  • Om uw kind op zijn of haar gemak te stellen kunt u een knuffel meenemen naar het ziekenhuis
  • Denk ook aan andere belangrijke spullen, zoals een pyama, pantoffels, makkelijk zittende kleding, toiletartikelen, eigen medicatie, patiëntenpas en verzekeringsbewijs
  • Laat sieraden thuis om kwijtraken te voorkomen.

Hoe ziet de dag eruit?

  • U en uw kind worden op de afdeling dagbehandeling verwacht
  • De ingreep vindt vroeg op de dag plaats, zodat uw kind niet lang nuchter hoeft te blijven
  • U mag bij het inslapen en bijkomen uit de narcose bij uw kind blijven
  • Na goed drinken mag uw kind op dezelfde dag weer naar huis

Na de behandeling

Uw kind heeft na de behandeling pijn in de keel, met name na het verwijderen van de keelamandelen.

Uw kind heeft na de behandeling pijn in de keel, met name na het verwijderen van de keelamandelen.

Veel drinken is erg belangrijk. Waterijsjes verzachten de keel. Vermijd zure en koolzuurhoudende dranken en melkproducten

De eerste paar dagen voelt uw kind zich nog ziek. Het eten en praten kan pijnlijk zijn na de behandeling van keelamandelen. Een zetpil paracetamol helpt goed bij deze pijn. Op de plaats van de verwijderde amandelen ontstaat een grijswit beslag. Dat is normaal en geen teken van ontsteking. Het geeft soms een vieze smaak in de mond en uw kind kan daardoor enkele dagen een beetje weeïg uit de mond ruiken. Geef uw kind de eerste dagen zacht voedsel. Denk aan vla, appelmoes etc.

Binnen een week is uw kind weer voldoende opgeknapt.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.