Behandeling bij longkanker (algemeen)

Ieder type longkanker vergt een ander soort behandeling. Het kan zijn dat u verschillende behandelingen ondergaat. Dit alles wordt natuurlijk in samenspraak met u gedaan. Ook wordt uw ziektebeeld en mogelijke behandeling afgestemd in een multidisciplinair overleg. Dit is een overleg waaraan verschillende specialisten deelnemen die longkanker behandelen (onder andere de longarts, chirurg en radioloog).

Wachttijd
Behandelingen
Zorgpad longkanker Informatie over het gehele zorgtraject