Terug

Behandeling bij longkanker (algemeen)

Ieder type longkanker vergt een ander soort behandeling. Het kan zijn dat u verschillende behandelingen ondergaat. Dit alles wordt natuurlijk in samenspraak met u gedaan. Ook wordt uw ziektebeeld en mogelijke behandeling afgestemd in een multidisciplinair overleg. Dit is een overleg waaraan verschillende specialisten deelnemen die longkanker behandelen (onder andere de longarts, chirurg en radioloog).

Een curatieve behandeling

Wanneer een behandeling tot doel heeft genezing te bereiken, wordt dat een curatieve behandeling genoemd.

Wanneer een behandeling tot doel heeft genezing te bereiken, wordt dat een curatieve behandeling genoemd.

Een curatieve behandeling gebeurt in de vorm van een operatie of radiotherapie. Dit is afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor. Soms is het nodig om na de operatie nog aanvullend behandeld te worden met chemotherapie. In zeldzamere gevallen kan een combinatie van chemotherapie en radiotherapie nodig zijn om van de ziekte te genezen.

Ook kan het voorkomen dat eerst een aantal chemokuren wordt gegeven, met als doel het verkleinen van de tumor. Zodat het misschien daarna wel mogelijk is een operatie uit te voeren of radiotherapie toe te passen.

Een palliatieve behandeling

Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of er een palliatieve behandeling mogelijk is. Zo’n...

Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie of er een palliatieve behandeling mogelijk is. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/ of vermindering van klachten zoals pijn, benauwdheid of hoesten. Het kan zijn dat u behandeld wordt met chemotherapie, radiotherapie, biologicals of een combinatie van deze behandelingen.

Verloop van de ziekte

Van patiënten die zijn behandeld voor kanker, wordt vaak verondersteld dat de ziekte na een periode van vijf ziektevrije jaren vrijwel zeker is verdwenen. Het...

Van patiënten die zijn behandeld voor kanker, wordt vaak verondersteld dat de ziekte na een periode van vijf ziektevrije jaren vrijwel zeker is verdwenen. Het valt echter moeilijk te zeggen wanneer iemand (definitief) genezen is van kanker. Meestal is het risico dat kanker terugkeert kleiner, naarmate de periode dat de ziekte niet aantoonbaar is langer duurt.

Wanneer naar verloop van tijd toch blijkt dat de ziekte weer terug is (recidief), kan opnieuw gekeken worden naar de behandelmogelijkheden. Dit overlegt uw behandelend longarts met u. Soms is het mogelijk (nogmaals) een serie chemokuren te geven om de ziekte weer af te remmen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.