Terug

Bloedtransfusie

Bij een bloedtransfusie wordt er bloed in de aderen van een patiënt gebracht die door een operatie bloedarmoede heeft gekregen. Het is afhankelijk van het soort operatie of het bloedverlies klein of groot is. Met allerlei bloedbesparende technieken probeert het operatieteam van het Maasstad Ziekenhuis het bloedverlies zoveel mogelijk te beperken. U kunt een zekere hoeveelheid bloed missen, maar bij een te groot bloedverlies is bloedtransfusie noodzakelijk. Hoe hoger uw bloedgehalte voor de operatie is, hoe meer bloed u kunt missen voordat bloedtransfusie nodig is. Als er van tevoren wordt gedacht dat er mogelijk een bloedtransfusie gegeven zal moeten worden, dan worden bij de preoperatieve screening het bloedgehalte en de bloedgroep bepaald. Bij een te laag bloedgehalte zonder duidelijke oorzaak zal in eerste instantie uw huisarts gevraagd worden dit te controleren en zo nodig te behandelen. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de patiëntenfolder onderaan de pagina.

Bloedgehalte verhogen vóór de ingreep

Voor sommige operaties is het beter dat uw bloedgehalte hoger is dan een bepaalde waarde.

Voor sommige operaties is het beter dat uw bloedgehalte hoger is dan een bepaalde waarde.

Om het bloedgehalte voor de operatie te verhogen, kan een behandeling met erytropoëtine en ijzertabletten gegeven worden. Erytropoëtine is een middel dat het beenmerg stimuleert om rode bloedcellen aan te maken en extra ijzer is daarvoor van belang.
Bij de preoperatieve screening is de uitslag van het bloedonderzoek pas bekend na het gesprek met de anesthesioloog. Als een behandeling met erytropoëtine nodig is, neemt een medewerker van de polikliniek Preoperatieve Screening contact met u  op.

Wel/niet instemming bloedtransfusie

Als u akkoord gaat met de voorgestelde operatie dan gaan de behandelend arts en de anesthesioloog ervan uit dat u, als dat nodig is, ook instemt met een bloedtransfusie....

Als u akkoord gaat met de voorgestelde operatie dan gaan de behandelend arts en de anesthesioloog ervan uit dat u, als dat nodig is, ook instemt met een bloedtransfusie.

Wanneer u geen bloedtransfusie wenst, dan kunt u dat kenbaar maken. In de vragenlijst voor de preoperatieve screening wordt ook expliciet gevraagd naar het al dan niet bezwaar hebben tegen een bloedtransfusie. Geeft u geen toestemming voor een bloedtransfusie, dan brengt de anesthesioloog tijdens de preoperatieve screening de volgende zaken ter sprake:

  • Wel/niet toedienen van bloed;
  • Wel/niet toedienen van bloedproducten;
  • Gebruik van mogelijke bloedbesparende technieken;
  • Risico's en consequenties van het niet toedienen van bloed;
  • Vastleggen van gesprek en afspraken in het dossier;
  • Verklaring tekenen en toevoegen aan het dossier.

Bloedtransfusie met uw eigen bloed

In principe wordt bij een bloedtransfusie bloed toegediend van een bloeddonor (homologe bloedtransfusie).

In principe wordt bij een bloedtransfusie bloed toegediend van een bloeddonor (homologe bloedtransfusie).

Maar het is ook mogelijk dat u uw eigen bloed (autologe bloedtransfusie) laat toedienen wanneer dat nodig is.

Voor autologe bloedtransfusie moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Uw algemene lichamelijke conditie moet goed zijn zodat een aantal malen een halve liter bloed afgenomen kan worden;
  • De testen op bloedoverdraagbare ziekten moeten negatief zijn;
  • De datum van de operatie moet ruim van te voren bekend zijn zodat er voldoende tijd is om met tussenpoos van een week bloed af te nemen.
U wordt zo spoedig mogelijk geholpen

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.