Bloedtransfusie

Bij een bloedtransfusie wordt er bloed in de aderen van een patiënt gebracht die door een operatie bloedarmoede heeft gekregen. Het is afhankelijk van het soort operatie of het bloedverlies klein of groot is. Met allerlei bloedbesparende technieken probeert het operatieteam van het Maasstad Ziekenhuis het bloedverlies zoveel mogelijk te beperken. U kunt een zekere hoeveelheid bloed missen, maar bij een te groot bloedverlies is bloedtransfusie noodzakelijk. Hoe hoger uw bloedgehalte voor de operatie is, hoe meer bloed u kunt missen voordat bloedtransfusie nodig is. Als er van tevoren wordt gedacht dat er mogelijk een bloedtransfusie gegeven zal moeten worden, dan worden bij de preoperatieve screening het bloedgehalte en de bloedgroep bepaald. Bij een te laag bloedgehalte zonder duidelijke oorzaak zal in eerste instantie uw huisarts gevraagd worden dit te controleren en zo nodig te behandelen. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de patiëntenfolder onderaan de pagina.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Chirurgie
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?