Conservatieve behandeling

Wanneer de patiënt zich in het eindstadium van zijn nierfalen bevindt zal gesproken worden over diverse behandelopties. Een nierfunctie-vervangende behandeling, zoals dialyse, is een ingrijpende behandeling. In dit stadium kan de patiënt of de nefroloog ook kiezen voor het niet starten van dialyse. Dit heet ook wel een conservatieve behandeling.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Behandelingen
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?