Terug

Eetteam

Eet‐ en drinkproblemen komen regelmatig voor bij kinderen. Er zijn verschillende oorzaken, waaraan meestal een lichamelijke aandoening ten grondslag ligt. Naarmate een eetprobleem langer bestaat, kunnen er veranderingen in het gedrag van uw kind ontstaan. Vaak is het mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft sinds 2006 een gespecialiseerd eetteam, voor advies en behandeling van eet‐ en drinkproblemen bij kinderen van 0-10 jaar.

Aandoening

Het eetteam richt zich op kinderen met de volgende klachten en/of aandoeningen:

Het eetteam richt zich op kinderen met de volgende klachten en/of aandoeningen:

  • die geheel of gedeeltelijk oraal voedsel en/of drinken weigeren of een afwijkend eet/drinkpatroon hebben;
  • waarbij de oorzaak (deels) een lichamelijke achtergrond heeft;
  • die een afbuigende groeicurve (failure to thrive) hebben, waarbij oorzakelijke of in stand houdende factoren (deels) pedagogisch van aard kunnen zijn 
  • met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.

Onderzoek

Er zijn criteria die zullen worden bekeken om te beoordelen of uw kind behandeld kan worden in het eetteam.

Er zijn criteria die zullen worden bekeken om te beoordelen of uw kind behandeld kan worden in het eetteam.

De kinderarts van het Maasstad Ziekenhuis heeft een eerste contact met u en uw kind. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. De kinderarts kan de kinderen doorverwijzen naar het eetteam.

Het kan voorkomen dat uw kind andere begeleiding nodig heeft. Als blijkt dat een kind en/of het gezin niet behandeld kan worden door het eetteam, zal het team adviseren welk vervolgtraject kan worden ingegaan.

Behandeling

Aan de hand van een vragenlijst, eetdagboek, intakegesprek en observatie (evt. met video en one-way-screen), wordt er een eerste analyse gemaakt door het team....

Aan de hand van een vragenlijst, eetdagboek, intakegesprek en observatie (evt. met video en one-way-screen), wordt er een eerste analyse gemaakt door het team.

De gekozen behandelvorm hangt samen met de hulpvraag en de mogelijkheden van zowel de ouders als het kind. Om een goed beeld te krijgen van uw kind en het eetprobleem werken wij samen met verschillende specialisten in een multidisciplinair team. Deze behandeling vindt vaak poliklinisch plaats. Soms is intensieve behandeling op de kinderafdeling van het ziekenhuis nodig. Ook kan er geconcludeerd worden dat de behandeling binnen het eetteam niet de optimale behandeling zou zijn. Samen met ouders zal er dan een geschikte behandeling gezocht worden.

Interessante website

Kijk voor meer informatie op www.nee-eten.nl.

Kijk voor meer informatie op www.nee-eten.nl.

www.nee-eten.nl

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.