Terug

Galblaasverwijdering

De galblaas is een klein peervormig orgaan dat aan de onderkant van de lever ligt, rechts boven in de buik. De galblaas is door een afvoerbuis via de grote galbuis verbonden met de lever en met het bovenste gedeelte van de dunne darm (de twaalfvingerige darm). Cholecystectomie is de chirurgische verwijdering van de galblaas. Soms wordt daarbij ook de grote galbuis (de galwegen) geopend.

Verschijnselen

Soms hebben mensen met galblaaslijden weinig of helemaal geen symptomen. Een behandeling is dan niet nodig. Anderen echter zullen één of meer van de volgende...

Soms hebben mensen met galblaaslijden weinig of helemaal geen symptomen. Een behandeling is dan niet nodig. Anderen echter zullen één of meer van de volgende symptomen krijgen:

  • Aanvallen van misselijkheid of een onbehaaglijk gevoel in de bovenbuik, vooral na de maaltijd.
  • Opboeren of een branderige pijn in de maagstreek en achter het borstbeen.
  • Aanvallen van scherpe pijn rechts boven in de buik, gepaard gaande met bewegingsdrang (koliekpijn). Deze pijn kan uitstralen naar de rug.
  • Een steen kan zó vastgeklemd zitten in de afvoerbuis dat er geen gal meer in of uit de galblaas kan. De galblaas kan dan niet meer werken en raakt vaak ontstoken. Dit geeft aanhoudende buikpijn en hoge koorts.
  • Geelzucht (gelige verkleuring van de huid), vaak gecombineerd met ontkleurde ontlasting en donkere urine, komt voor als een galsteen vast komt te zitten in de grote galbuis die van de lever naar de dunne darm leidt.

Behandelingsmogelijkheden

Wanneer er galstenen aanwezig zijn die klachten veroorzaken of wanneer de galblaas is ontstoken, is het verwijderen van de galblaas noodzakelijk.

Wanneer er galstenen aanwezig zijn die klachten veroorzaken of wanneer de galblaas is ontstoken, is het verwijderen van de galblaas noodzakelijk.

Het verwijderen van galstenen alleen is niet voldoende, aangezien in de galblaas steeds weer nieuwe stenen kunnen ontstaan. Daarom wordt altijd gekozen voor een operatie waarbij zowel de galblaas als de galstenen verwijderd worden.

Er zijn twee methoden om de galblaas te verwijderen. Dit zijn de zogenaamde laparoscopische (kijkbuis) galblaasverwijdering en de conventionele (gewone) galblaasverwijdering. In beide gevallen is een korte ziekenhuisopname noodzakelijk.

Voor meer informatie over een galblaasverwijdering verwijzen wij u naar de patiëntenfolder, onderaan de pagina.

 

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.