HBV infectie (Hepatitis B)

Bij HBV infectie (Hepatitis B) gaat het om antivirale behandeling wanneer is vast komen te staan dat er behandeling noodzakelijk is. Dit is niet altijd het geval. Soms kan een kuur van medicijnen nodig zijn die via een injectie gedurende twaalf maanden kan worden toegediend. Maar meestal zal dit in dagelijkse tabletvorm zijn, die dan levenslang geslikt dient te worden.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle behandelingen van A tot Z