Hemodialyse

Wanneer de nierfunctie achteruit gaat kan, naast het aanpassen van leefstijl en voorschrijven van medicijnen, nierfunctie-vervangende behandeling nodig zijn. Hemodialyse is één van deze dialysebehandelingen. Hemodialyse is behandeling met een kunstnier. Een kunstnier is een filter dat de functie van de nieren gedeeltelijk overneemt. Hemodialyse wordt in het ziekenhuis uitgevoerd.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Behandelingen
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?