Hormoontherapie bij borstkanker

Een hormonale therapie (eigenlijk ‘anti-hormoon’-therapie) is een systemische therapie, die doorwerkt in het hele lichaam. Hormonale therapie wordt toegepast bij hormoongevoelige tumoren, die (extra) groeien onder invloed van de vrouwelijke hormonen oestrogeen of progesteron. Bij ongeveer 30% van de vrouwen die nog menstrueren is de tumor hormoongevoelig. Bij vrouwen ná de overgang is dit percentage nog hoger, ongeveer 65%. Hormoontherapie wordt gegeven na operatie en/of bestraling en/of chemotherapie. Het is bedoeld om mogelijk (nog) aanwezige, maar nog niet zichtbare kankercellen te doden. Zie onderaan de pagina de patiëntenfolder van hormoontherapie bij borstkanker.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?