ICSI

ICSI is de afkorting van intracyptoplasmatische sperma-injectie en is een behandeling om zwangerschap te laten ontstaan. De belangrijkste reden voor ICSI-behandeling is een zeer laag aantal beweeglijke zaadcellen. Ook als na twee behandelingen met IVF geen bevruchting heeft plaatsgevonden, kan de mogelijkheid van ICSI ter sprake komen.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Gynaecologie
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?