IVF

IVF of in-vitrofertilisatie, wordt soms ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. De bevruchting van de eicel vindt buiten het lichaam (in-vitro) in het laboratorium plaats. Na hormonale behandeling van de vrouw worden rijpe eicellen uit de eierstokken gehaald en buiten het lichaam met zaadcellen samen gebracht. Daarvoor moet de eicel tijdelijk in een schaaltje worden bewaard. Vroeger werd de eicel in een reageerbuis bewaard en bevrucht, vandaar de naam reageerbuisbevruchting. Wanneer de bevruchting is gelukt, wordt de bevruchte eicel (embryo) meestal na 2 tot 3 dagen in de baarmoeder gebracht. Zie ook de patiëntenfolders onderaan de pagina.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Vruchtbaarheidspolikliniek
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?