Terug

Kinder- en jeugdpsychologie

Onze kinderartsen werken nauw samen met kinder- en jeugdpsychologen. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze van het team en wanneer uw kind in aanmerking komt voor behandeling hiervoor.

Hoe maak ik voor mijn kind een afspraak bij de kinder- en jeugdpsycholoog?

U kunt uw kind niet rechtstreeks aanmelden bij de medische kinder- en jeugdpsychologie.

U kunt uw kind niet rechtstreeks aanmelden bij de medische kinder- en jeugdpsychologie.

Dit gebeurt over het algemeen op verzoek van de kinderarts, die zorgt voor de doorverwijzing. Af en toe worden de kinder- of jeugdpsychologen op verzoek van andere specialisten uit het ziekenhuis ingeschakeld.

Bij welke klachten worden kinderen gezien door een kinder- of jeugdpsycholoog?

De kinder- en jeugdpsychologen kunnen ondersteuning bieden tijdens een ziekenhuisopname van een kind of via het poliklinisch spreekuur.

De kinder- en jeugdpsychologen kunnen ondersteuning bieden tijdens een ziekenhuisopname van een kind of via het poliklinisch spreekuur.

Er is altijd een intensieve samenwerking met de behandelend arts van het kind. De kinder- en jeugdpsycholoog kan worden geconsulteerd indien sprake is van:

  • Gevolgen van lichamelijke klachten;
  • Chronische ziekten;
  • Medisch onverklaarde klachten;
  • Problemen in de ontwikkeling;
  • Een door ziekte/medische behandeling veroorzaakt trauma;
  • Vragen over gedrag dat mogelijk samenhangt met ziekte of ziekenhuisopname.

Zodra de kinder- of jeugdpsycholoog de consultaanvraag van de specialist heeft ontvangen, krijgt u een brief waarin staat wanneer u wordt uitgenodigd of hoe lang de wachtlijst op dit moment is.

U wordt vaak samen met uw kind uitgenodigd. In sommige gevallen wordt er voor gekozen om de ouder(s) alleen uit te nodigen.

In het eerste gesprek wordt nagegaan wat de klachten/problemen zijn en hoe daar tot nu toe mee omgegaan is. Samen wordt gekeken hoe de problemen verder onderzocht kunnen worden.

Het kan nodig zijn dat er uitgebreide diagnostiek plaatsvindt in de vorm van afname van vragenlijsten en/of het verrichten van een intelligentieonderzoek. Na een aantal contacten vindt een bespreking van de bevindingen plaats en wordt samen met u gekeken naar hoe de hulpverlening verder vorm gegeven gaat worden.

De behandeling door psychologe/orthopedagoge vanuit de medische kinder- en jeugdpsychologie is in principe kortdurend en gericht op het direct aanpakken van de problemen. Wanneer door de psychologe/orthopedagoge wordt ingeschat dat hulpverlening langdurig of complex zal zijn, of thuis hoort bij een gespecialiseerde organisatie, wordt er doorverwezen.

De orthopedagogen/psychologen maken deel uit van verschillende behandelteams

  • Mevrouw drs. S.C. Drost - de Beer (GZ-psycholoog): neonatologie, eetteam, team overmatig huilende baby's, oncologie
  • Mevrouw drs. I.L. Elders (Orthopedagoog): de Dikke Vrienden Club, polikliniek voor jeugd en alcohol
  • Mevrouw drs. M.M.E. Verschuren (psycholoog NIP K&J, cognitief gedragstherapeut): neonatologie, eetteam, team overmatig huilende baby’s, diabetesteam
  • Mevrouw drs. J. Walstra (orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner): brandwondenteam, diabetesteam, team moeilijk behandelbaar astma

 

 

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.