Kunstwortels

Er moet voldoende hoogte en breedte zijn van het bot om een implantaat te kunnen plaatsen. Indien er onvoldoende bot aanwezig is, kan een bot worden aangebracht, soms in een aparte operatie. Meestal kan de behandeling onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Soms krijgt u een uur voor de ingreep al een spoelmiddel, pijnstilling of antibiotica. De kaakchirurg maakt een opening in het tandvlees om bij het bot te komen. Vaak wordt het bot glad gemaakt. Met diverse boortjes wordt ruimte gemaakt in het bot, waarin het implantaat geschroefd of getikt wordt. Daarna wordt de wond gehecht en kunt u naar huis. Meestal krijgt u een spoelmiddel en pijnstilling mee.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Alle behandelingen van A tot Z