Terug

Logopedie bij COPD

De logopedist geeft bij de longrevalidatie adviezen en ondersteuning bij ademhaling in rust, ademhaling tijdens het spreken, stemgebruik en het slikken.

Onderzoek

Bij de longarts worden verschillende onderzoeken gedaan. Bij de logopedist wordt regelmatig een slikonderzoek gedaan om de adem- en slikbeweging te beoordelen....

Bij de longarts worden verschillende onderzoeken gedaan. Bij de logopedist wordt regelmatig een slikonderzoek gedaan om de adem- en slikbeweging te beoordelen. Dit kan stille aspiratie (verslikken) voorkomen.

Behandeling

De behandeling is onder andere gericht op het verbeteren van de ademhaling in rust, ademhaling tijdens inspanning, stemgebruik en het slikken.

De behandeling is onder andere gericht op het verbeteren van de ademhaling in rust, ademhaling tijdens inspanning, stemgebruik en het slikken.

Bij de ademhaling in rust, ademhaling tijdens inspanning en stemgebruik wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het inzetten van het middenrif om middenrifademhaling te creëren. De lichaamshouding is hierbij van belang.

De logopedist richt zich ook op de ademhaling tijdens het spreken, ook wel de adem-stemkoppeling. Longproblemen gaan nogal eens samen met stemklachten. Bij benauwdheid kunnen de stembanden samengeknepen worden om de druk in de longen op te bouwen. Er ontstaat dan een gierend geluid in de keel. Bij het dichtknijpen van de stembanden wordt de ingang van de luchtpijp nauwer. Zo kost het inademen meer moeite en energie. Als de stembanden vaak of langdurig samengeknepen worden, wordt de stem hees of verdwijnt. Er kan keelpijn ontstaan of het gevoel dat er een brok in de keel zit die niet weggeslikt en weggehoest kan worden. Er wordt tijdens de behandelingen gewerkt aan het creëren van ontspanning in de keel, het aanleren van de juiste adem-stemkoppeling en er wordt gewerkt aan een middenrifademhaling.

Slikproblemen kunnen ook voorkomen, doordat de spieren minder goed werken, het strottenhoofd minder beweeglijk is, het gevoel in de keel minder is of dat het adempatroon verkeerd is. Door het aanleren van een juist adem- en slikpatroon kan aspiratie (verslikken) worden voorkomen.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.