NIDCAP

NIDCAP is de afkorting van Newborn Individualized Development Care and Asssessment Program. Daarmee wordt gedoeld op individuele ontwikkelingszorg voor pasgeborenen. Met andere woorden: door het gedrag van de pasgeborene te observeren en te interpreteren, kan er een individueel zorgplan gemaakt worden met daarin de sterke en zwakke kanten van de baby. Zo kan de baby ondersteund worden om zichzelf te kunnen reguleren en daar waar nodig gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Omdat het een individueel programma is, speelt het volledig in op de persoonlijke behoeften van de baby. Ook de ouders spelen een grote rol bij de invulling van de zorg.

Wachttijd
Behandelingen
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?