Terug

Nierfalentraject

De nefroloog meldt, als de restfunctie van de nieren minder wordt dan 20 tot 25 procent, de patiënt aan voor het nierfalentraject.

Het nierfalentraject

Na de aanmelding van de nefroloog plant het nierfalenteam meerdere afspraken met de patiënt in met als doelen:

Na de aanmelding van de nefroloog plant het nierfalenteam meerdere afspraken met de patiënt in met als doelen:

  • Restfunctie die de nieren nog hebben zolang mogelijk stabiel te houden;
  • Ondersteuning bieden bij de veranderingen die ontstaan;
  • Voorlichting geven over nierfunctie vervangende behandelingen;
  • Begeleiding geven bij het maken van een keuze voor de juiste behandeling;
  • Vroegtijdige onderzoeken ter voorbereiding op een niertransplantatie.

De verschillende leden van het nierfalenteam werken samen om met de patiënt naar deze doelen toe te werken. Hierin heeft iedere discipline een eigen werkwijze en eigen taken om zo met de patiënt deze doelen na te streven.

De hulpverleners in het nierfalentraject

Er zijn diverse hulpverleners die de patiënt begeleiden tijdens het nierfalentraject.

Er zijn diverse hulpverleners die de patiënt begeleiden tijdens het nierfalentraject.

Nefrologen en verpleegkundig specialisten

De nefrologen en verpleegkundige specialisten begeleiden de patiënt bij de medische controles op de polikliniek. Zij dragen zorg voor het op het juiste moment inschakelen van de disciplines in het nierfalentraject en zijn eindverantwoordelijk voor de geboden medische zorg. Er zal altijd met u worden gekeken naar de mogelijkheden voor transplantatie, dialyse of conservatieve behandeling.

Transplantatiecoördinator

De transplantatiecoördinator is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie aan zowel de nierpatiënt als zijn / haar eventuele donor. Zij is ook verantwoordelijk voor het voorbereidingstraject dat moet worden ingezet en heeft nauwe contacten met het Erasmus Medisch Centrum, ons transplantatieziekenhuis. De voorlichting en voorbereiding zal grotendeels in het Maasstad Ziekenhuis plaatsvinden, waar mogelijk gecombineerd aan andere afspraken.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker biedt thuis bij de patiënt voorlichting aan patiënt en familieleden. De gevolgen van ziekte en behandeling voor de patiënt en zijn bekenden op lichamelijk, sociaal en mentaal gebied, de behandelopties zoals peritoneale dialyse, hemodialyse, transplantatie en nierdonatie waarbij alle voor- en nadelen en risico's voor de betrokkenen aan de orde komen.

Nierfalenverpleegkundigen

De nierfalenverpleegkundigen nodigen u aansluitend aan de eerste intake door het maatschappelijk werk uit voor een gesprek over peritoneale dialyse en hemodialyse, wat zowel thuis al in het ziekenhuis kan worden gedaan.

Diëtiste

De diëtiste nodigt u ook uit, vaak in combinatie met een andere afspraak, om uw dieet met u te bespreken aan de hand van uw bloeduitslagen en waar nodig uitleg te geven of aanpassingen te adviseren.

Gezamenlijk overleg

In een gezamenlijk overleg (MDO) tussen alle disciplines binnen het nierfalentraject worden de keuze van patiënt, het advies van de nefroloog en de situatie besproken. De intentie is om aansluitend aan de voorlichting deze keuze te bespreken en minimaal één keer per jaar de stand van zaken met elkaar te evalueren.

Mogelijkheden behandeling

Hieronder vindt u de mogelijkheden voor behandeling bij chronisch nierfalen in een afbeelding weergegeven (gebaseerd op ‘the Yorkshire decision aid’):

Hieronder vindt u de mogelijkheden voor behandeling bij chronisch nierfalen in een afbeelding weergegeven (gebaseerd op ‘the Yorkshire decision aid’):

null
U wordt zo spoedig mogelijk geholpen

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.