Terug

Oncologische revalidatie

Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u last hebben van verschillende klachten. Misschien voelt u zich vermoeid, is uw beweeglijkheid en/of uw conditie achteruit gegaan, bent u angstig, somber of onzeker. Ook pijnklachten of concentratieproblemen kunnen voorkomen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft voor kankerpatiënten een oncologisch behandelprogramma ontwikkeld ter bevordering van uw gezondheid en welbevinden.

Algemeen

Revalidatie kan helpen om uw klachten te verminderen of er mee leren om te gaan. U kunt in een groep met lotgenoten revalideren. Bij oncologische revalidatie...

Revalidatie kan helpen om uw klachten te verminderen of er mee leren om te gaan. U kunt in een groep met lotgenoten revalideren. Bij oncologische revalidatie werken verschillende zorgverleners vanuit hun eigen specialisatie samen in een zogenaamd multidisciplinair team.

Voorafgaand aan de revalidatieperiode worden samen met u doelen opgesteld, die uitgaan van uw hulpvraag.

Voor wie?

Oncologische revalidatie is geschikt voor (ex)kankerpatiënten die klachten ervaren ten gevolge van hun ziekte of behandeling. Als deze klachten u uit balans...

Oncologische revalidatie is geschikt voor (ex)kankerpatiënten die klachten ervaren ten gevolge van hun ziekte of behandeling. Als deze klachten u uit balans brengen, kunt u door uw behandelend specialist verwezen worden naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Ongeacht de fase van de ziekte.

Verwijzing

Indien u onder behandeling bent bij een specialist van het Maasstad Ziekenhuis, dan kan de specialist u aanmelden via een interne aanmelding voor oncologische...

Indien u onder behandeling bent bij een specialist van het Maasstad Ziekenhuis, dan kan de specialist u aanmelden via een interne aanmelding voor oncologische revalidatie.

Heeft u een verwijzing voor oncologische revalidatie opgestuurd en vindt u het prettig om een ontvangstbevestiging te krijgen, stuur dan een email naar KleinH@maasstadziekenhuis.nl

Bent u (nog) niet onder behandeling bij het Maasstad Ziekenhuis, dan verloopt de aanmelding door het invullen van het verwijsformulier. Dit formulier dient ondertekend te worden door uw behandelend specialist of huis-/bedrijfsarts. U kunt dit formulier opsturen naar:

Revalidatie afdeling Fysiotherapie
T.a.v. mw. H. Klein
Postbus 9100
3007 AC Rotterdam

Het kan om verschillende redenen zijn dat u niet in aanmerking komt voor de oncologische revalidatie van het Maasstad Ziekenhuis. Als u toch klachten ervaart door de ziekte of de behandeling, kunt u met uw behandelend arts overleggen welke mogelijkheden er voor u zijn.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek met de revalidatiearts wordt bekeken of u voor deelname in aanmerking komt en welke onderdelen van het programma voor u passend zijn....

Tijdens een intakegesprek met de revalidatiearts wordt bekeken of u voor deelname in aanmerking komt en welke onderdelen van het programma voor u passend zijn. U krijgt een afgestemd advies over het revalideren in een groep met lotgenoten of (bij uitzondering) een individueel revalidatietraject.

Er vindt een uitgebreide intake plaats. U wordt gezien door verschillende therapeuten. De revalidatiebehandeling duurt ongeveer twaalf weken. Gedurende die periode komt u twee tot drie keer per week naar het revalidatiecentrum.

Modules

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de fase van behandeling/ziekte en uw hulpvraag bieden wij één of een combinatie van de volgende modules aan.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de fase van behandeling/ziekte en uw hulpvraag bieden wij één of een combinatie van de volgende modules aan.

Introductiebijeenkomst/informatie-module

Tijdens deze bijeenkomst wordt met elkaar kennis gemaakt en wordt informatie gegeven over de inhoud van de oncologische revalidatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • effecten van de behandeling;
  • vermoeidheid;
  • oncologische revalidatie;
  • actieve leefstijl, en
  • fysieke training en nieuw evenwicht.

Fysieke module

Deze module is opgebouwd uit verschillende onderdelen, lichaamsbewustwording (je lijf kunnen voelen) vormt hierbij de basis. Vanuit daar wordt gewerkt aan verbetering van kracht, uithoudingsvermogen, conditie en balans. Een ander onderdeel van het programma is sport en spel. Hierbij wordt aanspraak gedaan op verschillende vaardigheden, zoals coördinatie en snelheid. Aan het eind van de module krijgt u advies over hoe u zelfstandig kunt blijven werken aan uw kracht en conditie na de revalidatieperiode.

_N714705.jpg

Module coaching en energieverdeling

U krijgt informatie over de verschillende soorten vermoeidheid en de factoren die hierop van invloed zijn. U gaat aan de slag met praktische adviezen omtrent vermoeidheid, lichaamshoudingen het behalen van uw doelen. We richten ons op een gedoseerde opbouw.

Arbeidsmodule

Tijdens deze module krijgt u informatie over een optimale hervatting van het arbeidsproces. Ook krijgt u advies over de opbouw van uw werkzaamheden en gespreksadviezen voor gesprekken die u moet voeren met bijvoorbeeld uw teamleider of bedrijfsarts. Ook is er aandacht voor rechten en plichten voor zowel mensen in loondienst als ondernemers.

Module voeding en dieet

Onderwerpen zoals ondergewicht, overgewicht, voeding en leefstijl bij of na kanker worden besproken. Afhankelijk van uw hulpvraag, kan dit individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Module psycho-educatie

Uw ziekte en de behandeling ervan kunnen uw leven drastisch veranderd hebben. In deze module kunt u aan de hand van kennis/informatie en het delen van ervaringen met andere deelnemers zoeken naar een zo optimaal mogelijke manier om u aan te passen aan de verandering die de ziekte kanker en de behandeling ervan met zich meebrengt. Hierbij staan de volgende onderwerpen centraal:

  • verwerking;
  • omgaan met emoties/stress/spanning;
  • sociale relatie en communicatie, en
  • hoe verder: samen met u zoeken we naar een nieuw evenwicht. Hierbij gaan wij uit van uw eigen kracht en kunnen.

Psycho-sociale module

Veel (ex)kankerpatiënten ervaren gevoelens van angst of neerslachtigheid. In deze module wordt hierop ingegaan en advies gegeven over hoe hier mee om te gaan.

Behandelteam

De diverse behandelaars vormen samen het multidisciplinaire behandelteam. Onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts bespreken zij regelmatig uw voortgang...

De diverse behandelaars vormen samen het multidisciplinaire behandelteam. Onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts bespreken zij regelmatig uw voortgang en stemmen de behandelinzet op elkaar af.

_N714714.jpg

Vergoeding

Het programma oncologische revalidatie van het Maasstad Ziekenhuis is opgesteld conform de landelijk vastgestelde behandelrichtlijn. Deze behandeling wordt...

Het programma oncologische revalidatie van het Maasstad Ziekenhuis is opgesteld conform de landelijk vastgestelde behandelrichtlijn. Deze behandeling wordt volledig vergoed door de verzekering, vanuit het basispakket.

Als uw eigen risico nog niet is verbruikt, dan wordt deze eerst aangesproken.

Patiënt aan het woord

Graag laten wij patiënten zelf vertellen hoe zij de behandeling, de specialisten en het ziekenhuis ervaren.

Graag laten wij patiënten zelf vertellen hoe zij de behandeling, de specialisten en het ziekenhuis ervaren.

Op deze pagina kunt u de verhalen van de heer Muller en mevrouw Fromm lezen over oncologische revalidatie.

Meer informatie en vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u op maandag, woensdag en donderdag tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met de secretaresse...

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u op maandag, woensdag en donderdag tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met de secretaresse van de afdeling Revalidatie mevrouw H. Klein via (010) 291 12 77.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.