Psychosociale en spirituele begeleiding bij kanker

Leven met kanker is niet vanzelfsprekend. Dat geldt voor de periode waarin er onderzoeken plaatsvinden, het moment dat u te horen krijgt dat u kanker heeft en de periode waarin u wordt behandeld. Na de behandeling is het meestal niet eenvoudig de draad weer op te pakken. In al die fasen krijgt u, maar ook uw partner, kinderen, familieleden en vrienden, veel te verwerken. Vragen als “wat en hoe vertel ik het mijn kinderen” en “hoe ga ik om met reacties van buitenaf”, maar ook gevoelens van angst, verdriet, machteloosheid, boosheid, hoop én wanhoop komen veel voor. Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u het beste met kanker kunt leven. Iedereen is anders en elke situatie en beleving is anders. Iedereen verwerkt het hebben van kanker op zijn of haar manier en tempo. Ook kunnen praktische problemen als gevolg van uw ziekte ontstaan. Te denken valt aan financiële problemen of problemen op het werk. Vaak helpt het om te praten met mensen uit uw omgeving. Soms is dat echter niet voldoende. Dan is het goed om extra steun in te schakelen. Binnen het Maasstad Ziekenhuis kunnen zorgverleners zoals geestelijk verzorgers, medisch maatschappelijk werkers of psychologen u extra begeleiding bieden.

Wachttijd
Oncologisch Centrum

Wilt u meer weten?