Ring of pessarium

Een ring kan worden ingebracht bij inspannings-incontinentie en verzakkingsklachten.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Bekkenbodempolikliniek
Alle behandelingen van A tot Z