Therapie met nieuwe medicijnen

Sinds enkele jaren zijn er ‘nieuwe medicijnen’ beschikbaar gekomen die op een andere manier dan cytostatica kwaadaardige cellen remmen in hun groei. Deze middelen hebben weinig invloed op gezonde cellen en kunnen lang gebruikt worden. Hierdoor zijn de vooruitzichten van oudere patiënten met multipel myeloom sterk verbeterd. De nieuwe middelen worden vrijwel altijd in combinatie met chemotherapie ingezet. De behandeling met nieuwe medicijnen vindt meestal in studieverband plaats.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle behandelingen van A tot Z