Ureterorenoscopie

Mocht de niersteen te groot en niet te vergruizen zijn, dan is een ureterorenoscopie mogelijk. Bij een ureterorenoscopie wordt een zeer dun, lang, instrument gebruikt om via de plasbuis, de blaas en de urineleider in de nier te komen. Stenen kunnen vervolgens door middel van de laser worden vergruisd. In het Maasstad Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van holmium laser: hiermee worden de stenen in de urinewegen vergruisd, zonder een operatiewond te maken.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Urologie
Alle behandelingen van A tot Z

Wilt u meer weten?