Voorste kruisband operatie

Zodra er bij u is geconstateerd dat er sprake is van een kapotte voorste kruisband dan is het goed mogelijk dat uw behandelend arts gedurende een periode van zes weken afwacht of uw klachten afnemen. Blijken uw klachten minder te worden en ondervindt u hinder in uw dagelijks leven dan is een operatie noodzakelijk. De huisarts en orthopedisch chirurg zullen veelal eerst fysiotherapie of een brace aanraden. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u alsnog overwegen een operatie te ondergaan. Welke behandeling de beste oplossing biedt, is afhankelijk van de kwaliteit van het weefsel in en rond uw knie, uw beroep en dagelijkse activiteiten, uw sportieve activiteiten en uw leeftijd.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Orthopedie
Alle behandelingen van A tot Z