Bronchoscopie

Een bronchoscopie betekent 'kijken in de luchtwegen', dit gebeurt met behulp van een dun flexibel slangetje (bronchoscoop). Zie de patiëntenfolder voor meer informatie.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?