CD-4 bepaling

Bij de CD-4 bepaling meten we het aantal CD-4 cellen per mm³ bloed. Deze CD-4 cellen zijn een gedeelte van de witte bloedcellen welke gebruikt worden door HIV om zich te vermenigvuldigen. Zonder behandeling zal het aantal CD-4 cellen door HIV afnemen. Bij een laag aantal CD-4 cellen is de weerstand van het lichaam slechter en het risico op opportunistische infecties groter. Met behulp van HIV-medicatie kan deze weerstand verbeteren.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle onderzoeken van A tot Z