Duplex-onderzoek

Soms is een beroerte het gevolg van een vernauwing in één van de bloedvaten in de hals. Een bloedstolsel dat losraakt in de halsslagader, kan een slagader in het hoofd afsluiten. Een duplex-onderzoek is een echo-onderzoek van de halsslagaders. Bij een duplex-onderzoek gebruikt men geluidsgolven. Met dit onderzoek worden vernauwingen in de bloedvaten van de hals opgespoord. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Neurologie
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?