Elektro-encefalogram (EEG)

Het doel van een elektro-encefalogram (EEG) is de elektrische activiteit van de hersenen te meten. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de hersenen. Dit onderzoek is bedoeld voor mensen, die ziekten of klachten hebben die iets te maken (kunnen) hebben met het functioneren van de hersenen. Overigens is het een misverstand te denken dat met een EEG gedachten worden gelezen of emoties worden gemeten. Zie ook de patiëntenfolder onderaan de pagina voor meer informatie.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Neurologie
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?