Fluorescentie angiografie (FAG)

Fluorescentie angiografie is een onderzoeks methode waarbij foto’s van het netvlies worden gemaakt met behulp van blauw flitslicht en een special fototoestel. Een in water oplosbare kleurstof wordt in een ader in de arm gespoten. De kleurstof verspreidt zich via de grote lichaamsader door het hele lichaam en wordt dus ook naar de vaten van het oog getransporteerd.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oogheelkunde
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?