HBV DNA bepaling

Deze test meet de hoeveelheid hepatitis B deeltjes in het bloed. Hierbij kan worden vastgesteld of de patiënt een actieve of inactieve drager is. Bij patiënten die behandeld worden wordt het ook gebruikt als maat om te zien hoe het virus reageert op de therapie.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle onderzoeken van A tot Z