HCV RNA bepaling

Deze test meet de hoeveelheid hepatitis C deeltjes in het bloed. Hiermee kan ook het genotype van de hepatitis C infectie worden vastgesteld. Met het vaststellen van het genotype en het stadium van de hepatitis C infectie, kan bepaald worden wanneer de patiënt dient te worden behandeld en met welke soort therapie. Bij de patiënt die behandeld worden wordt het ook gebruikt als maat om te zien hoe het virus reageert op de therapie.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle onderzoeken van A tot Z