Histamine provocatietest

Bij dit onderzoek wordt het effect van een prikkelende stof op uw longfunctie gemeten. U inhaleert tijdens het onderzoek steeds een hogere dosis van deze stof, waarna elke keer een spirometrie wordt gedaan. Dit onderzoek kan de aanwezigheid van astma bevestigen en informatie geven over de ernst ervan.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Longgeneeskunde
Alle onderzoeken van A tot Z