HIV RNA bepaling

Deze test wordt ook wel de ‘viral load’ genoemd. Bij de bepaling van de ‘viral load’ (virale lading) meten we de hoeveelheid HIV-deeltjes per milliliter bloed. Het aantal virusdeeltjes is vooral belangrijk bij het slikken van HIV-medicatie. Door deze bepaling kan gecontroleerd worden of de medicijnen het HIV goed onderdrukken. Het aantal virusdeeltjes wordt dan ondetecteerbaar (<25 kopieën/ml, kleiner dan 25 kopieën per ml).

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle onderzoeken van A tot Z