HIV-test

Bij een HIV-test wordt gekeken naar antistoffen tegen HIV. Als het lichaam antistoffen tegen HIV heeft aangemaakt is iemand HIV-positief. Je kunt pas met zekerheid zeggen dat iemand HIV-negatief test als de test minimaal drie maanden na het laatste seksuele contact heeft plaats gevonden. Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag bekend is. De testuitslag wordt altijd persoonlijk met u besproken. De artsen en verpleegkundig specialisten hebben zwijgplicht en mogen er zonder uw toestemming met niemand over spreken.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Infectieziekten
Alle onderzoeken van A tot Z