Lymfeklierbiopsie

Om vast te stellen of er sprake is van een non-Hodgkin-lymfoom en om het type van het eventuele lymfoom vast te stellen, is altijd een biopsie nodig. Bij een biopsie wordt de aangedane lymfeklier verwijderd, of een stukje van het lymfeweefsel van de verdachte plaats elders in het lichaam. Afhankelijk van de plaats waar de biopsie plaatsvindt, gebeurt dit onder plaatselijke narcose. Hiervoor is het soms nodig dat u kort wordt opgenomen.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Oncologisch Centrum
Alle onderzoeken van A tot Z