Mictiecystogram

De duur van dit onderzoek op onze afdeling Kindergeneeskunde is ongeveer 45 minuten. Voorafgaand aan een myctiecystogram wordt er een dunne blaascatheter ingebracht op de kinderafdeling. Op de röntgenafdeling wordt er via deze catheter een contrastvloeistof ingebracht totdat de blaas vol is. De catheter wordt verwijderd en er worden foto's van de blaas gemaakt. Soms worden er ook foto's gemaakt tijdens het uitplassen. Na het onderzoek kan het plassen een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt weer snel.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Kindergeneeskunde
Alle onderzoeken van A tot Z