Mixed meal test

Deze test wordt uitgevoerd bij patiënten die na een operatieve verkleining van de maag (bariatrische chirurgie) na het eten een flauwvalgevoel krijgen of klachten passend bij een lage bloedsuiker. Deze klachten worden ‘dumping’ genoemd. Tijdens het onderzoek worden de lichamelijke verschijnselen (onder andere verandering in hartslag en bloeddruk en diverse bloedwaarden) bijgehouden na het drinken van een vloeibare maaltijd. Er wordt bepaald of er bijvoorbeeld sprake is van ‘vroege dumping’ of ‘late dumping’.

Wachttijd
Neurologie