Terug

Nekplooimeeting

Een nekplooimeting of NT-meting is onderdeel van een prenatale screening. Hiermee kan het risico op het syndroom van Down bij u ongeboren kind worden berekend. Bij de nekplooimeting wordt middels een echo bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. Een nekplooimeting is een echoscopisch onderzoek dat veelal bij een zwangerschapsduur tussen 11 en 14 weken wordt uitgevoerd. Wij onderzoeken voor u hoe groot de kans is dat uw kindje afwijkingen heeft.

De uitslag

Een sterk verdikte nekplooi kan een aanwijzing zijn voor het syndroom van Down of andere chromosoomafwijkingen, hartafwijkingen of genetische syndromen.

Een sterk verdikte nekplooi kan een aanwijzing zijn voor het syndroom van Down of andere chromosoomafwijkingen, hartafwijkingen of genetische syndromen.

Als er een sterk verdikte nekplooi wordt gevonden dan krijgt u de keuze voor vervolgonderzoek in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De test stelt dus niet vast of uw kind een afwijking heeft, maar geeft informatie over de kans op het krijgen van een kind met een dergelijke afwijking.

Als op dezelfde dag bloedonderzoek en een nekplooimeting worden uitgevoerd dan krijgt u drie dagen later een belafspraak waarin de uitslag wordt besproken.

Als u een paar dagen voorafgaand aan de nekplooimeting bloed heeft laten prikken, krijgt u direct de uitslag.

De uitslag kan 'normaal' en 'afwijkend' zijn: 

  • Een "normale" uitslag betekent dat u een kans heeft die kleiner is dan 1 op 200 op het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Hierbij kunnen we niet uitsluiten dat het kind het syndroom van Down heeft. Het is tenslotte een risicoschatting;
  • Een "afwijkende uitslag" betekent dat u een kans heeft van 1 op 200 op het krijgen van een kind met het syndroom van Down. Bij een afwijkende uitslag bestaat de mogelijkheid nader onderzoek te laten verrichten (vlokkentest, vruchtwaterpunctie). Omdat het bij deze nekplooimeting gaat om een kansberekening kan bij verder onderzoek blijken dat het kind toch geen afwijking heeft (deze kans is zelfs verreweg het grootst).

Prenatale screening

De nekplooimeting is een vorm van prenatale screening.

De nekplooimeting is een vorm van prenatale screening.

Wilt u een nekplooimeting bij uw kind laten doen, vraag dit dan aan uw huisarts of verloskundige. Die kan u doorverwijzen naar de Zwangerschapskliniek van het Maasstad Ziekenhuis.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.