Thoracoscopie

Thoracoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een thoracoscoop kijkt in de ruimte tussen de longvliezen, de zogenaamde ‘pleuraholte’. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de patiëntenfolder onderaan de pagina.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Longgeneeskunde
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?