Transoesophageaal echocardiografisch onderzoek (TEE)

Een TEE is een echocardiografie en doppleronderzoek van het hart via de slokdarm. Bij echocardiografie wordt de werking van het hart en de hartkleppen onderzocht; bij het doppleronderzoek, de snelheid en de richting van de bloedstroom. Met een echocardiogram wordt een duidelijk beeld verkregen van de hartkleppen (elk van de kleppen of klapvliezen in het hart), boezems (elk van de bovenste afdelingen van het hart die het bloed uit de aderen ontvangen), hartkamers (elk van de beide laagst gelegen holten van het hart) en bloedstroom in het hart en de aorta (slagader). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een soepele buigbare slang, de echoscoop, die via de mond wordt opgeschoven naar de slokdarm. Via de slokdarm kan het hart nauwkeurig in beeld gebracht worden. Zie de patiëntenfolder onderaan de pagina voor meer informatie.

U wordt zo spoedig mogelijk geholpen
Cardiologie
Alle onderzoeken van A tot Z

Wilt u meer weten?